Nemzetközi pályázatok (Comenius, Leonardo, EGT, Erasmus+)

Erasmus+ pályázatok 2021-2023                             Erasmus pályázati beszámoló 2020-2023

                                                    Erasmus akkreditáció elnyerése

2023. decemberében lezárult a 2020. évi 25 mobilitást tartalmazó projektünk, immár az Erasmus akkreditációs pályázat keretein belül.  A világjárvány okozta nemzetközi problémák miatt ez a pályázati kör csak 2022-ben indulhatott el a megvalósítás útján.

Szőlész-borász szakmai gyakorlaton hat fő a franciaországi Richerenchesben az MFR Richerenches iskolában, pék-cukrász gyakorlaton hat fő a szintén franciaországi Bar Le Duc városában a Cfa Européen Louis Prioux intézményben, hat fő mezőgazdasági gépész és élelmiszeripari szakmacsoportos tanuló a szlovéniai Novo Mesto városában a GRM Novo Mesto – Center Biotechnike in Turizma iskolában, hat fő élelmiszeripari technikus és mezőgazdasági gépgyártás technikus tanulónk pedig a spanyolországi Cordoba városában  az Europe Connexion partnerirodával való együttműködés keretein belül vett részt három hetes szakmai gyakorlaton.

Lukács Levente 2.10. cukrász tanulónk pedig az ErasmusPro programban egyedül, önállóan teljesítette a három hónapos hosszú távú szakmai gyakorlatát a Bar Le Duc-i partnerintézményben.

A 2022. évi pályázati körben újabb együttműködés vette kezdetét a spanyolországi Requena városában található Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez iskolával. Az előkészítő látogatás során 2023 májusában megállapodtunk a szakmai gyakorlatot és tanulmányutak közös megvalósításában. Ennek eredményeként 2023 szeptemberében iskolánk szőlész-borász felnőttoktatásban résztvevő hat tanulója háromhetes szakmai gyakorlaton vett részt a kísérő kolléga és a szakmai tanulmányutat teljesítő kolléga társaságában.

A lassan húszéves múltra tekintő, a tantestület 80%-nak bevonásával és részvételével létrejött szakmai gyakorlatok, nyelvtanulási mobilitások, intézményvezetői és szakmai tanulmányutak méltán szolgálják az intézmény nemzetközi stratégiájának, illetve a később bevezetésre került Erasmus tervben foglalt célkitűzések megvalósulását. A Tempus Közalapítvány támogatása és szakmai segítségnyújtása mellett a kollégák és nemzetközi partnerek jó együttműködése, a diákok számára a széleskörű lehetőségek biztosításának vezérelve teszi lehetővé a Támogatáskezelő értékelései szerint magas színvonalon teljesített nemzetközi programjaink megvalósulását.

 

Erasmus+ pályázatok  2016-2020

A 2016-2020 időszakban ( a világjárvány miatt valójában 2022-ig) francia szőlész-borász szakmai gyakorlaton 34 tanuló, élelmiszeripari és mezőgazdasági szakmai gyakorlaton Norvégiában 20, Spanyolországban 12, Portugáliában 6, Cipruson 6 és Szlovéniában 12 tanuló vett részt. Szakmai tanulmányútra a fenti célországokba összesen 14 kolléga, kísérőként szintén 14 kolléga utazott.

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus pályázati kiírás keretében pedig a két iskolavezető személye mellett hét fő – iskolánk szakmai gyakorlóhelyeinek képviselői – vett részt szakmai tanulmányúton Norvégiában 2017 tavaszán.

Ebben a pályázati ciklusban összesen 88 diák és 37 felnőtt mobilitás valósult meg.

A Tempus Közalapítvány bíráló bizottságának értékelési pontszámai:

2016 96/100        2017  90/100        2018   97/100        2019-22   95/100

 

Nemzetközi  pályázataink 2004-2016

Európai Unió/Lifelong Learning Programme/

Comenius/Iskolák közötti nemzetközi együttműködések

1./ BeyondBorders 2005-2008

(holland-görög-magyar iskolai közös projekt)

A pályázat támogatást kapott, így hároméves együttműködés jött létre az athéni LLP és a franekeri AMS iskolával. A program fő célja az európai látókör szélesítése, országismeret, kulturális gyarapodás – személyes és szakmai (idegen nyelvi, informatikai) kompetenciák fejlesztése tanulóinknál. A futamidő alatt mindhárom országban kétszer került sor projekttalálkozóra, aminek eredményeképpen 15 diák jutott el a partnerintézményekbe. A sátoraljaújhelyi találkozón a holland és görög diákok által kidolgozandó feladatok között szerepelt többek között a Kálvária és a stációk megismerése, az elszakadt városok elhelyezése a térképen.

A hároméves együttműködés gyümölcsöző volt, hiszen a partnerintézmény országainak megismerése mellett számos egyéni gazdagodási lehetőséget is teremtett diáknak/kísérő tanárnak egyaránt.

2./ Migration across Europe 2012 – 2014

(holland-olasz-török-magyar iskolai együttműködés)

2012-ben kétéves előkészítő munka után (egy holland és egy magyar pályázatíró látogatás során – ahol a leendő partnerek dolgoztak együtt) siker koronázta munkánkat és ismét támogatást kapott az újabb projekt.

Mint a címből is kiderül, az európai migrációt kellett tanulmányozni a megadott szempontok alapján mindenkinek a saját iskolájában, majd az egyes projekttalálkozókra készülve speciális anyaggal kellett igazolni az itthon végzett munkát.

A projekt során 18 diák utazhatott a projekttalálkozókra.

II. Európai Unió/Lifelong Learning Programme/

Leonardo/Iskolák közötti nemzetközi együttműködés keretén belül

A Leonardo szakképzési programon belül két partnerintézménnyel működünk együtt 2008 óta.

Az egyik a norvégiai Vossban található Jordbruksskule, a másik a franciaországi Richerenches településen található MFR iskola.

Gyümölcsöző együttműködésünk tanulóink kölcsönös szakmai gyakorlatának biztosítására épül. A 2008-2014 időszakban intézményünkből 36 diák norvégiai és 42 diák francia szakmai gyakorlaton vett részt. Ebben az időszakban 50 francia és 16 norvég diák teljesített nálunk szakmai gyakorlatot.

2011-ben sor került iskolavezetői tapasztalatcserére is a francia partnernél.

III.Európai Unió/ Erasmus+ programok

2015-től új, összefoglaló címet kapott a korábbi Comenius/Leonardo projekt. A programok során a korábbi szakképzési gyakorlatokat valósítjuk meg továbbra is francia és norvég partnereinkkel.

2015, 2016 őszén 16 diák francia, 2016 tavaszán 7 diák norvég szakmai gyakorlaton vett részt a korábbi Leonardo program folytatásaként.

IV. EGT Finanszírozási program 2007-2009 Norvégia

Az EGT finanszírozási pályázat keretében sikeresen pályázatunk 2007-ben 14 magyar és 14 norvég diák kölcsönös szakmai gyakorlatának támogatására (a pályázat sajátossága, hogy a norvég intézmény tanulóira is a magyar fél nyújtott be programot), valamint a norvég és magyar iskolavezetés (5-5 fő) kölcsönös szakmai tanulmányútjára.

A 2008 őszén és 2009 tavaszán megvalósult program során olyan mély és jól működő kapcsolat alakult ki a két intézmény között, hogy 2008 óta a Leonardo/később Erasmus programok keretén belül folyik a kölcsönös szakmai gyakorlatok megvalósítása.

A 2015-ben megjelent újabb EGT finanszírozási mechanizmus keretén belül 2016 tavaszán sikeresen pályáztunk intézményünk szakmai gyakorlóhelyei képviselői részére (Geomilk-Sárospatak, Sajó-Hús Miskolc, Gyarmati Pékség Tolcsva, Moravszki Pékség Pálháza, Polyán Egyesület Mikóháza, Búzakalász mezőgazdasági KFT Mikóháza) egyhetes szakmai tanulmányútra, mely 2017 márciusában fog megvalósulni.

V. Lendületben az ifjúság program

Három alkalommal vehetett rész összesen 24 diák lengyelországi ifjúsági programokon, ahol elsősorban a kultúrák találkozása kapcsán kidolgozott feladatokat végeztek diákjaink

VI. Dán kapcsolat és szakmai delegáció egyhetes programjának lebonyolítása

A dán kapcsolat 2010-re nyúlik vissza. Itt elsősorban olyan diákokat keresett a partneriskola, akik részt vesznek dán iskolai tanulmányokon és szakmai gyakorlaton. Tekintettel arra, hogy ez a fajta lehetőség magas fokú nyelvi és személyes felkészültséget igényel, egy diákunk vett részt a programban.

A kapcsolat részeként kértek meg, hogy szervezzük meg a szakmai tapasztalatcsere programjait.

VII. Párizsi Nemzetközi Borbírálati verseny

Intézményünk 2015-ben meghívást kapott a rangos eseményre, ahol két diákunk képviselte iskolánkat. A rangos mezőny 10. és 17. helyét hozták haza lányaink.  2017 február 27-én  ismét jelen utazik a csapatunk.

VIII. VITEA Nemzetközi Stratégiai Együttműködés szőlőmetszési tananyag kidolgozására

11 partner

(portugál, spanyol, francia, olasz, szlovén, osztrák és két magyar intézmény – Villány és Georgikon – részvételével zajlik a kétéves együttműködési program (2015-2017)