Dicsőség Jézus Krisztusnak! – Dicsőség mindörökké!

Kedves diákok, tisztelt szülők!

A 2016/2017-es tanévtől a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Miskolci Egyházmegye fenntartásába került és új névvel (Georgikon), új lelkülettel folytatja oktató, nevelő munkáját.

Mit jelent ez?

  • az alap és szakmai ismeretek mellett heti 2 órában felekezet szerinti hitismeretet is adunk a tanulóknak
  • Mindennapjainkban – mind az iskolában, mind a kollégiumban – beiktatjuk a hitéleti nevelést, Karácsony és Húsvét előtt lelki napot tartunk, és megemlékezünk az egyházi ünnepekről is.
  • Szigorúbbak vagyunk a viselkedés és öltözködés terén
  • A tanítói munka mellett nevelői munkát is végzünk.
  • Mind az iskolában, mind a kollégiumban kápolna is található, ahol közös imádságokat és szertartásokat is végzünk.

Miért fontos a hitismeret, a lelki élet?

Sok fiatal közömbös a hit és vallás iránt, ugyanakkor rengetek inger éri őket. Sok áramlattal, eszmével, izmussal (liberalizmus, multikulturalizmus, nihilizmus stb.) találkoznak. Sok vallási irányzattal érintkeznek, melyek csak összekavarják bennük a saját vallásuk tanait. Sok fiatalnak nincs az életében kapaszkodó pont.

Ebben szeretnénk segíteni. Megmutatni, hogy érdemes Krisztus tanítása szerint élni az életünket, hogy Isten segíti az életünket. Jó dolog, ha ismerjük saját felekezetünk tanítását, szertartásait, imádságait, mert csak hittel tudunk teljes és tartalmas emberi életet élni, és csak hittel tudjuk saját életünkkel és munkánkkal (szakmánkkal) Istent és embertársainkat szolgálni.