2019-06-06

Iskolánk tanulói a Nemzeti Összetartozás Napján

Az iskolánkban az idén megalapított Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezete – az eddigi sikeres együttműködés elismeréseként- meghívást kapott a Rákóczi Tábor […]
2019-05-27

Nagyváradi tanulmányi kirándulás

Iskolánk alapvető feladatának tekinti, hogy tanulóinkban alakuljon ki a közösséghez tartozás, a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzésének erősítése. […]
2019-04-01

A Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetének tanulmányi kirándulása

Iskolánk alapvető értéknek tekinti a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzésének erősítését, a nemzeti múlt megismerését, megértését. Alakuljon ki […]
2018-06-05

Történelmi séta a Felvidéken

A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében látogatást tettünk a Felvidéken. Tőketerebesen megtekintettük az Andrássy-mauzóleunot, ahol iskolánk koszorúját helyeztük el, majd […]
2018-04-05

Felvidéki történelmi séta

     A Georgikon tanulói március 27-én a Felvidéken tettek látogatást. Eperjesen megtekintettük – Kossuth Lajos egykori iskoláját-, az evangélikus kollégiumot, […]
2017-07-03

Szepességi kirándulás

A Georgikon tanulói júniusban a Rákóczi Szövetség támogatásával a Szepességben tettek tanulmányi kirándulást. Megtekintettük Szepes várát, Késmárkon az új evangélikus […]