A Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetének tanulmányi kirándulása

Fenntarthatósági Témahét – Prezentációkészítés
2019-03-26
Véradás a Georgikonban
2019-04-01

Iskolánk alapvető értéknek tekinti a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzésének erősítését, a nemzeti múlt megismerését, megértését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése. Az iskolánkban februárban megalapított Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetének tagjai 2019.03.28-án Kassán tanulmányi kiránduláson vettek részt egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Meglátogattuk Kassa nevezetességeit (Szent Erzsébet-dóm, Koldus-ház, Rodostói ház, Jakab-palota, Márai Sándor szobra). A Nagyságos Fejedelem szobránál és nyughelyénél elhelyeztük szervezetünk koszorúit. Tanulmányi kirándulásunk következő állomása terveink szerint Nagyvárad lesz.

                                                                                                Bob-Kálmán András

                                                                                       támogató pedagógus, szaktanár