Véradás a Georgikonban
2017-03-08
VITEA szakmai gyakorlaton iskolánk négy tanulója
2017-03-13

Múzeumpedagógiai foglalkozáson a 12.A osztály

A Humán Munkaközösség nagy hangsúlyt fektet az iskolán kívüli ismeretátadással foglalkozó, múzeumi keretek között zajló pedagógiai oktató- és nevelő tevékenységre. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a múlt tárgyi és szellemi örökségét megbecsüljék, múzeumlátogató generáció váljon belőlük. A 12.A osztály a PIM-Kazinczy Ferenc Múzeumban tett látogatást, melynek keretében múzeumpedagógiai foglalkozásra is sor került.  A tanulók a „Kő kövön” című időszaki kiállítást dolgozták fel Gécziné Nagy Mária múzeumpedagógus segítségével. A múzeum által kidolgozott feladatlapokat a tanulók kiválóan oldották meg, önálló kutatómunkát végeztek, a rendelkezésre álló forrásanyagot megismerték, elemezték. Áprilisban az „Utazás Wittenbergbe” program keretében egy levéltári foglalkozáson fogunk részt venni Sárospatakon.

Gratulálok a 12.A osztálynak az eredményes munkáért!                 Bob-Kálmán András szaktanár