Álláshirdetés
2020-04-22
Tankönyvekkel kapcsolatos információk
2020-06-16
👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓👨‍🎓👩‍🎓
Feltámadt Krisztus!
Kedves Végzős Diákok!
💐🌷🌹💐🌷🌹💐🌷🌹💐🌷🌹💐🌷🌹💐🌷🌹💐🌷🌹💐🌷🌹💐🌷

 

Az élet állandóság és változás, megőrzés és megújulás. Az állandóság nyújtja a biztonságot, a változás pedig ösztönöz a megoldások keresésére, a kihívások elfogadására.

 

Napjainkban olyan élethelyzetben vagyunk, amilyenben még sosem volt részünk. Az új koronavírus terjedésének megfékezése érdekében március 16-tól nem az iskolában, hanem otthonról, úgynevezett „tantermen kívüli, digitális munkarendben folyó oktatás” keretei között tanultatok, készültetek a vizsgáitokra. A helyzet eddig soha nem látott kihívások elé állította nemcsak az oktatást, hanem a családokat is.

 

Tanáraink azon dolgoztak, hogy tanulóink minden ismeretet megszerezhessenek, amit csak lehetséges az adott körülmények között. A kormány a vizsgák lebonyolításához szigorú óvintézkedéseket írt elő, hogy szavatolja az érettségiző fiatalok és felügyelőtanáraik biztonságát.

 

Köszönet a tanároknak, a szülőknek és a diákoknak az alkalmazkodásért és a többletmunkáért, amely nélkül nem lehetne eredményes a digitális oktatás! Köszönjük diákjaink döntő többségének fegyelmezettségét, kötelességtudatát, szorgalmát és kitartását, a szülők együttműködését, az otthoni életritmus kialakítását, betartatását, gyermekeik bátorítását, biztatását!

 

Menjetek, legyetek erősek, szerezzetek tapasztalatokat, és ne felejtsétek, hogy mindez csak akkor ér valamit, ha azt nem magatoknak tartjátok meg, hanem gazdagítjátok vele a rátok bízottakat és hazátokat! Ne felejtsétek, hogy csak az teljesedhet ki, aki tartozik valahová! Őrizzétek meg iskolánk jó hírét, adjátok tovább hagyományainkat!

Ne felejtsétek el, hogy egyházi iskolába járhattatok! Higgyétek el, hogy a hit ereje, a testvérek, a barátok szeretete, segítsége az, amire építhetitek életeteket!

 

Kívánjuk, hogy jó eredménnyel adjatok számot tudásotokról a szakmai és az érettségi vizsgákon! Céljaitok eléréséhez kívánunk sok sikert és kitartást! Isten áldása kísérje utatokat, védjen meg bennetek a rátok leselkedő veszélyek és kísértések idején, adjon nektek erőt és tartást!  A mi szívünkben itt maradtok!


Ahogyan Izajás könyvében olvashatjuk:


„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.”

 

Mindnyájatoknak lelki békességet, jó egészséget, az Úr Isten áldását és védelmét kívánja a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tantestülete!